EKONOMİ;
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Tarımda son yıllarda uygulanan politikalar sonucunda elli yıl önce ilkel tarım araçları ile işlenebilen toprakların bile bir kısmı terk edilmiştir. Keza hayvancılıkta da aynı düşüş gözlemlenmektedir. 2010 yılı itibarıyla 8000 dönüm kadar bir arazi işlenmiştir. Elli yıl önce 20000 dolayındaki büyük ve küçükbaş hayvan sayısı bugün 2000 civarındadır. Köyde yaşayanların büyük bir kısmını emekliler oluşturmaktadır. Ekonomik hayat, beş-on büyük çiftçi dışında durma noktasındadır. Bunun dışında birkaç kişi gübrecilik yapmaktadır. Bu sayılanların dışında, ekonomik anlamda hiçbir faaliyet yapılamamaktadır.